Staafska släktföreningen

Väddö 4-5 augusti 2018

 

 

 

Vartannat år hålls det en släktstämma som anordnas av styrelsen. Den brukar sträcka sig över en helg i början på augusti.

 

I år hålls den på Väddö Kursgård.

 

Här kan ni läsa om tidiager stämmor:

 

Östersund 2010

 

Ljustorp 2012