Staafska släktföreningen

Väddö 4-5 augusti 2018

 

 

 

Vi fick för några år sedan i uppdrag att sammanställa goda recpept, nya som gamla som vi använder oss av i släkten.

 

Vill man skicka in recept gör man det till Jennie Staaf.

 

Klappgröt

 

Adelas skorpor

 

Perkaku